Safety

THIS SPORT IS DANGEROUS ONLY FOR THOSE WHO DON'T FOLLOW SIMPLE RULES... YOUR SAFETY IS FIRST PRIORITY !

 • Į norimą numatytą ralio stebėjimo vietą, esančią uždaromoje atkarpoje, atvykite dar iki greičio ruožo uždarymo! Greičio ruožas uždaromas likus 1 val. iki pirmojo sportinio automobilio starto.
 • Nesiartinkite prie vietų kurios pažymėtos ženklais PAVOJINGA ZONA !
 • Visada likite už tvoros, STOP juostos ar kitokio atitvėrimo kuriuos įrengė organizatorius!
 • Nesedėkite ir nebūkite toje vietoje iš kurios negalėtumėte greitai pasišalinti!
 • Nepalikite savo automobilų uždarame kelyje ir prie jo!
 • Nestovėkite žemiau kelio lyg (ant šlaito, esančio žemiau kelio lygio)
 • Draudžiama eiti į kitą kelio pusę!
  Jeigu esate su vaikais, prižiūrėkite juos!
 • Prašome likti savo vietoje iki greičio ruožo vykdymo pabaigos tol, kol organizatoriaus numatytas ekipažas (automobilis su žaliais švyturėliais) nepaskelbs trasos atidarymo!
 • Nesiartinkite prie kelkraščio ! Tolimesnė stebėjimo vieta leis jums daugiau matyti!
 • Jūsų saugumas, sveikata ir gyvybė yra svarbesni dalykai nei sportininkų rezultatai!
 • Nestebėkite automobilių arčiau negu 10 metrų!
  Netrukdykite ralio personalui atlikti savo pereigas, išskyrus svarbius įvykius ar atvejus!
 • Vadovaukitės teisėjų, saugos darbuotuojų, policijos instrukcijomis ir nurodymais!
 • Neterškite aplinkos! Varžybų stebėjimo vietą palikite švarią.
 • Būkite budrūs, jei sportininkų ekipažas pateko į avariją ant ar už kelio ribų. Saugokitės kito atvažiuojančio sportinio ekipažo!
 • Niekada nestovėkite išorinėje posūkio dalyje!